Остало

Декларација Савезне скупштине Србије и Црне Горе о заштити ћирилице

Декларација Савезне скупштине Србије и Црне Горе о заштити ћирилице „Службени лист СРЈ“, бр. 61/2002 На основу члана 78. тачка 4) Устава Савезне Републике Југославије, Савезна скупштина, на седници Већа грађана од 14. новембра 2002. године и на...

Опширније

Oпште обавезујуће упутство о понашању емитера (кодекс понашања емитера)

II ОПШТА ОБАВЕЗУЈУЋА УПУТСТВА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: УПУТСТВА) 10. Упутствo које се односи на употребу језика у програмима радија и телевизије Емитери морају да воде рачуна о језику који се користи у јавној сфери, о његовој етичкој и политичкој...

Опширније

Статут аутономне покрајине Војводине

  На основу Устава Републике Србије и права грађанки и грађана Војводине на остваривање, неговање и заштиту аутономије у оквиру Републике Србије, на очување високог степена демократије и основних људских права, постизање одрживог економског...

Опширније

Покрајинска скупштинска одлука о ближем уређивању појединих питања службене употребе језика и писама националних мањина на територији АП Војводине

НАПОМЕНА:Одлуком Уставног суда ИУ број 394/2005 („Сл. гласник РС“, бр. 69 од 24. септембра 2010), утврђује се да одредба члана 6. став 3. Одлуке о ближем уређивању појединих питања службене употребе језика и писама националних мањина на територији...

Опширније

Декларација о заштити ћирилице

"Службени лист СРЈ", бр. 61/2002 На основу члана 78. тачка 4) Устава Савезне Републике Југославије, Савезна скупштина, на седници Већа грађана од 14. новембра 2002. године и на седници Већа република од 13. новембра 2002. године, донела је Д Е К Л А Р А Ц И Ј У О...

Опширније

Пријатељи

Српска ћирилица на фејсбуку