Правилници

Правилник о посебним условима за обављање поштанских услуга у јавном предузећу ПТТ саобраћаја „Србија“

На основу члана 19. Статута Јавног предузећа ПТТ саобраћаја „Србија“ („Службени ППТ-гласник“, бр. 47/92, 210/99 и 285/02), а у вези са чланом 71. Правилника о општим условима за обављање поштанских услуга („Службени гласник РС“, број 24/10), генерални...

Опширније

Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА („Сл. гласник РС“, бр. 130/2007, 17/2008 и 72/2008) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником прописују се начин регистрације, продужења важења регистрације и одјављивања моторних и прикључних...

Опширније

Правилници о техничким и другим захтевима за течна горива и ТНГ

На основу члана 6. став 1. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09), Министар рударства и енергетике доноси П Р А В И Л Н И К О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ТЕЧНА ГОРИВА НАФТНОГ...

Опширније

Правилник о знаку забрањено пушење

На основу члана 11. став 3, члана 14. став 5. и члана 23. став 2. Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/10), Министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ЗНАКА ЗАБРАНЕ ПУШЕЊА И ЗНАКА ДА ЈЕ...

Опширније

Правилник о стављању ознака на непокретна културна добра

„Службени гласник РС“, бр. 51/96 На основу члана 60. став 3. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94), Министар културе доноси П Р А В И Л Н И К О СТАВЉАЊУ ОЗНАКА НА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА Члан 2. На непокретна културна...

Опширније

Правилник о возачким дозволама

На основу члана 183. став 4. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 53/10), Министарство унутрашњих послова доноси ПРАВИЛНИК о возачким дозволама Члан 8. Предња страна возачке дозволе израђује се у ружичастој...

Опширније

Пријатељи

Српска ћирилица на фејсбуку