Закон

Закон о трговини

 II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРГОВИНЕ НА МАЛО Декларација Члан 40. Роба у трговини на мало мора имати декларацију која садржи податке о називу и врсти робе, саставу и количини, као и друге податке у складу са посебним прописима и природом робе, а нарочито...

Опширније

Закон о матичним књигама

 III НАЧИН ВОЂЕЊА МАТИЧНИХ КЊИГА   Члан 16 Подаци у матичне књиге уписују се на српском језику, ћириличким писмом. Члан 17 Лично име детета, родитеља, супружника и умрлог уписује се на српском језику, ћириличким писмом, а припадници националне...

Опширније

Закон о личној карти

V ОБРАЗАЦ ЛИЧНЕ КАРТЕ Штампање обрасца. Уписивање података Члан 9.   Образац личне карте штампа се на српском језику, ћириличким писмом, и на енглеском језику. Образац личне карте штампа се и на језику и писму националних мањина, у складу са...

Опширније

Образац путне исправе

V ОБРАЗАЦ ПУТНЕ ИСПРАВЕ Штампање образаца. Уписивање података Члан 26. Обрасци путних исправа и виза штампају се на српском језику, ћириличким писмом, и на енглеском и француском језику, а попуњавају се на српском језику, латиничким писмом. У...

Опширније

Закон о уџбеницима и другим наставним средствима

З А К О Н О УЏБЕНИЦИМА И ДРУГИМ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Употреба језика и писма Члан 3. Уџбеник се штампа на српском језику ћириличким писмом. Уџбеник се штампа и на језику и писму националне мањине за ученике за које се...

Опширније

Закон о службеној употреби језика и писма

ЗАКОН О СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ ЈЕЗИКА И ПИСАМА („Сл. гласник РС“, бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. закон и 30/2010)   I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1   У Републици Србији у службеној је употреби српски језик. У Републици Србији у службеној је употреби...

Опширније

Пријатељи

Српска ћирилица на фејсбуку