Устав

Устав Републике Србије

Језик и писмоЧлан 10.   У Републици Србији у службеној употреби су српски језик и ћириличко писмо. Службена употреба других језика и писама уређује се законом, на основу Устава. Народна Скупштина Републике Србије је 30. септембра 2006. године, на...

Опширније

Устав Републике Срспке Крајине

Члан 7. У Републици Српској Крајини у службеној је употреби српски језик и ћирилично писмо, а латинично писмо је у службеној употреби на начин утврђен законом.Уколико је у некој од општина у Републици Српској Крајини не мање од 8% становника...

Опширније

Устав Српске православне цркве

 УСТАВ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ДРУГО ИЗДАЊЕ СВЕТОГ АРИЈЕРЕЈСКОГ СИНОДА БЕОГРАД 1957 Устав Српске православие цркве обнародонан је први пут у „Гласнику“, службеном листу Српске православне цркве бр. 7—8 од 1 августа (19 јула) 1947 год. Син. Бр....

Опширније

Устав Црне Горе

Језик и писмо Члан 9 У Црној Гори у службеној употреби је Црногорски језик ијекавског изговора. Равноправно је ћириличко и латиничко писмо. У општинама у којима већину или значајан дио становништва чине припадници националних и етничких група у...

Опширније

Пријатељи

Српска ћирилица на фејсбуку